Školení FlexSim

Všechna školení nabízená společností Cempel Consulting jsou zakončena zkouškou opravňující získat certifikát signovaný společností FlexSim Inc.

Kurz Doba trvania kurzu Certifikát
FlexSim 1 Základy

3 dny

The Certification for Business Process Simulation Modeler

FlexSim 2 Pokročilý

3 dny

The Certification for Business Process Simulation Consultant

FlexSim 3 Parametrická optimalizácia procesov FlexSim/OptQuest

2 dny

The Certification for Process Optimization Consultant

FlexSim 3.1 Knižnica Fluid

2 dny

The Certification for Continuous Flow Process Consultant
FlexSim 4 Profesionálny

2 dny

The Certification for Advanced Flexsim Simulation Consultant

Školení probíhají v Krakově, Poznani a Rzeszově. Pokud se z jedné firmy přihlásí alespoň dvě osoby, existuje možnost zorganizovat školení v sídle objednavatele.

Na přání klienta můžeme upravit program školení, aby lépe odpovídal profilu činnosti, nebo můžeme začlenit dodatečný denní workshop, na kterém účastníci kursu spolu s trenérem vytvoří model příkladového problému předneseného účastníky.

 

FlexSim 1 Základy

Kurs uvede nové uživatele do prostředí FlexSim a pomůže jim při vytváření modelů s využitím menu, rozevíracích seznamů a textových polí.

 • Účastník získává základy vytváření a navigace modelů FlexSim:
 • Terminologie FlexSim – model, objekt, jednotka toku, porty, spouštěče akcí;
 • Knihovna objektů;
 • Základy navigace FlexSim;
 • Systémy push a pull;
 • Globální pole;
 • Priority, globální proměnné;
 • Poruchy, obsluha poruch;
 • Časová pole;
 • Excel import/export.

 

FlexSim 2 Pokročilý

Kurs seznámí účastníka s pokročilými technikami umožňujícími individualizaci logiky modelů a používání velmi pokročilých nástrojů FlexSim. Účastník získává dovednost popsat chování modelů v Flexscriptu.

 • Pokročilé kódování ve Flexscriptu;
 • Pokročilá spolupráce Excelu s modely FlexSim;
 • Strom FlexSim, funkce FlexSim;
 • Dashboard – sledování proměnných;
 • Vytváření sekvencí úloh a využívání objektu Zhotovitel úloh;
 • Animace vlastních objektů s kinematikou;
 • Používání knihoven a používání seskupování objektů.

 

FlexSim 3, Parametrická optimalizace procesů FlexSim/OptQuest

Kurs seznámí účastníka s problémy parametrické optimalizace procesů, přípravy optimalizačních experimentů, používání optimalizačních technik při provádění rozhodnutí.

 • Úvod do problematiky procesu, zásob a systému;
 • Současná idea optimalizace procesu v éře neustálých změn;
 • Výběr druhu procesu – správné formulování úkolu;
 • Stanovení potřeb klienta procesu;
 • Definování fází procesu;
 • Parametrizace procesu;
 • Mapování procesu;
 • Statistické analýzy a vytváření scénářů s využitím Experimenteru a ExpertFitu;
 • Definování funkcí účelů a rozhodovacích proměnných;
 • Parametrická optimalizace OptQuest.

 

FlexSim 3.1 Knihovna Fluid

Kurs seznámí účastníka s problémy spojenými s vytvářením modelů nepřetržitých procesů, které se týkají např. mísení kapalin, sypkých materiálů a lahvování vysokou rychlostí. K vytváření modelů tohoto typu je využívána knihovna FlexSim Fluid Objects.

 • Úvod do problematiky simulace nepřetržitých procesů;
 • Zaměření na objekty knihovny FlexSim Fluid Objects;
 • Přetváření prvků Flow Item na prvky nepřetržité simulace a obráceně;
 • Výstavba sítě přenosových prvků nepřetržité simulace;
 • Druhý den školení zahájí účastníci spolu s trenérem tvorbu simulačního modelu, který zahrnuje skutečný výrobní problém, který připravili dříve a který vyžaduje uplatnění simulace nepřetržitých procesů.

 

FlexSim 4 Profesionální

Je to kurs pro nejpokročilejší účastníky, který seznamuje s pokročilými technikami použití FlexSimu:

 • Pokročilý TaskSequence
 • Simulování harmonogramů výroby
 • Vytváření vlastních objektů
 • Rozvíjení vlastních rozhraní účastníka – GUI
 • Integrace FlexSimu s jinými informačními aplikacemi – databáze SQL, systémy MRP/ERP, Business Inteligence.