FlexSim Healthcare

Nemocnice patří k jednomu z nejkomplikovanějších systémů služeb na světě. Procesy, které jsou v nich uskutečňovány, jsou nezvykle komplexní, určované mnoha faktory a často nemají své ekvivalenty v jiných odvětvích. Proto vlastně vznikl FlexSim Healthcare jako nástroj speciálně určený k simulaci a optimalizaci v jednotkách zdravotní péče.
 

Co lze simulovat

FlexSim Healthcare má speciální knihovny objektů přizpůsobené modelování procesů, k nimž dochází v nemocnicích. Umožňují snadné a rychlé vytvoření vzoru:

 • Fluktuace pacientů,
 • Práce zdravotního a pomocného personálu
 • Využívání zásob, zdravotního zařízení a místností

 

Efekty simulace

Díky simulaci s využitím FlexSim Healthcare lze dosáhnout mnoha výhod, mimo jiné:

 • Snížení doby čekání pacientů,
 • Zvýšení míry využití personálu,
 • Stanovení optimální personální politiky,
 •  Optimalizace využívání zásob,
 • Kontroly oprávněnosti a výsledků plánovaných investic,
 • Lepší poznání důsledků zvolených rozhodnutí,
 • Hlubší porozumění způsobu fungování nemocnice její přesnou analýzou z procesní stránky,
 • Snížení nákladů fungování a zavádění investic.