Školení FlexSim

Všechna školení nabízená společností InterMarium jsou zakončena zkouškou opravňující získat certifikát signovaný společností FlexSim Inc.

Kurz Doba trvání kurzu Certifikát
FlexSim 1

Základy

3 dny

The Certification for Business Process Simulation Modeler

FlexSim 2

Process Flow

2 dny

The Certification for Process Flow Consultant

FlexSim 3

Pokročilý

2 dny

The Certification for Business Process Simulation Consultant

FlexSim 4

Parametrická optimalizace procesů (OptQuest)

2 dny

The Certification for Process Optimization Consultant
FlexSim 5

Profesionál

2 dny

The Certification for Advanced FlexSim Simulation Consultant

Školení se provádějí online, v Krakově, nebo kdekoli jinde uvedeném klientem. Školení je k dispozici v angličtině, případně s českým asistentem trenéra. 

Školicí program je přizpůsoben obchodnímu profilu klienta. Můžeme také uspořádat další workshop, na kterém účastníci kurzu spolu s trenérem vytvoří model příkladu problému představeného účastníky.