Co přinese simulace a optimalizace mému podniku?

Struktura simulačního modelu musí být vždy odpovědí na rozhodovací nebo operační problém. Nejčastěji je cílem simulace stanovení:

  • optimálního množství zásob, které jsou zapojeny do procesu (dopravní prostředky, pracovníci atd.),
  • maximální kapacity v rámci daných podmínek (počtu pracovníků, míry zatížení a dostupnosti zařízení),
  • požadovaného místa ke skladování daných druhů zboží nebo surovin s ohledem na jejich oběh a přepravní požadavky za účelem minimalizace délky přepravních tras nebo doby obsluhy,
  • optimalizace logistiky a interní přepravy,
  • optimální sekvence a velikosti výrobní šarže,
  • důsledků provedených rozhodnutí,
  • kontroly zdokonalení Kaizen,
  • a dále řešení mnoha jiných problémů…

 

Proč si vybrat právě simulaci?

Simulace v současné době přináší největší možnosti analýzy a zdokonalování systémů. Díky softwaru FlexSim a jeho možnostem plně trojrozměrné vizualizace se validace modelu stává mnohem jednodušší a intuitivnější. Jednou zhotovený simulační model může sloužit podniku po mnoho let k řešení problémů různého druhu, stačí pouze zavést příslušné úpravy.

Díky integraci s MS Excel mohou pokročilé nástroje využívat také osoby, které s nimi dříve nepřišly do styku.